Pol铆tica de privacitat

EL TITULAR es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquest web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilitzaci贸 del web i/o de qualsevol dels serveis oferts per EL TITULAR, implica l'acceptaci贸 per part de l''usuari de les disposicions contingudes en la present Pol铆tica de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s'hi estipula. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enlla莽os del nostre web a d'altres webs, aquesta Pol铆tica de Privacitat no s'aplica als webs d'altres companyies o organitzacions a les quals el web estigui redirigit. EL TITULAR no controla el contingut dels webs de tercers ni accepta cap tipus de responsabilitat pel contingut o les pol铆tiques de privacitat d'aquests webs.

Informaci贸 sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)

Responsable del tractament EL TITULAR.
Les nostres dades figuren a l'av铆s legal d'aquest web.
Finalitat del tractament Oferir i gestionar els nostres productes i/o serveis.
Legitimaci贸 Consentiment obtingut de l'interessat. Execuci贸 del contracte de serveis.
Destinataris Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets de les persones Els interessats tenen dret a exercir els drets d'acc茅s, rectificaci贸, limitaci贸 de tractament, supressi贸, portabilitat i oposici贸, enviant la seva sol路licitud a la nostra l'adre莽a.
Termini de conservaci贸 de les dades Mentre es mantingui la relaci贸 comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
Reclamaci贸 Els interessats es poden dirigir a l'AEPD per presentar la reclamaci贸 que consideri oportuna.
Informaci贸 addicional Pot consultar la informaci贸 addicional i detallada a continuaci贸 a les 鈥淨眉estions sobre privacitat鈥.

Q眉estions sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD) i la Llei Org脿nica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecci贸 de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li oferim la seg眉ent informaci贸 sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui 茅s el responsable del tractament de les seves dades?

EL TITULAR.
Les nostres dades figuren a l'av铆s legal d'aquest web.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 • Tractem la informaci贸 que se'ns facilita per prestar i facturar els nostres serveis i productes.

 • Si ens d贸na el seu consentiment tamb茅 podrem tractar les seves dades per enviar-li informaci贸 sobre les nostres activitats, serveis i productes.

 • Si participa en algun dels nostres sortejos i/o concursos publicarem el seu nom i cognoms, i la seva imatge, en els diferents espais i mitjans de comunicaci贸 i difusi贸 que utilitzem, incloses les xarxes socials, amb la finalitat de promocionar les nostres activitats, serveis i productes.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informaci贸, i si participa en una promoci贸 mentre aquesta estigui activa, i despr茅s, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.

Quina 茅s la legitimaci贸 per al tractament de les seves dades?

La base legal per als tractaments de les seves dades s贸n els consentiments que ens d贸na.

Respecte a la informaci贸 que ens sigui enviada per menors de 16 anys, s'entendr脿 que ho ha estat amb el consentiment dels seus representants legals. Si no 茅s aix铆, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Quins s贸n els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona t茅 dret a obtenir confirmaci贸 sobre si estem tractant o no les seves dades personals.

 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, aix铆 com a sol路licitar la rectificaci贸 de les dades inexactes o, si escau, sol路licitar la seva supressi贸 quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necess脿ries per a les finalitats per a les que es van recollir.

 • En determinades circumst脿ncies els interessats podran sol路licitar la limitaci贸 del tractament de les seves dades, en aquest cas 煤nicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

 • Tamb茅, en determinades circumst脿ncies i per motius relacionats amb la seva situaci贸 particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius leg铆tims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 • Els interessats tamb茅 tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

 • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamaci贸 davant l'Autoritat de Control competent.

Com pot exercir els seus drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una c貌pia d'un document que l'identifiqui, a la nostra adre莽a f铆sica o a l'electr貌nica.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades s贸n certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificaci贸. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc s贸n obligat貌ries per poder donar-li el servei sol路licitat.

Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar s贸n:

 • Dades de car脿cter identificatiu.

 • Adreces postals o electr貌niques.

 • Altres dades sol路licitades en els nostres formularis.

Les dades s贸n limitades, at猫s que 煤nicament tractem les dades necess脿ries per a la prestaci贸 dels nostres serveis i la gesti贸 de la nostra activitat.

Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegaci贸 a la nostra web amb el consentiment informat de l'usuari. L'usuari pot configurar el seu navegador perqu猫 l'avisi de la utilitzaci贸 de cookies i per evitar-ne el seu 煤s. Per obtenir m茅s informaci贸 visiti la nostra pol铆tica de cookies.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necess脿ries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resili猫ncia permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d'aquestes mesures s贸n:

 • Informaci贸 de les pol铆tiques de tractament de dades al personal.

 • Realitzaci贸 de c貌pies de seguretat peri貌diques.

 • Control d'acc茅s a les dades.

 • Processos de verificaci贸, avaluaci贸 i valoraci贸 regulars.